ПОДХОДИ ПРИ ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕТЕТО

Предлагаме на вашето внимание 20 систематизирани подхода при възпитанието на детето, които ще го изградят като спокойна и уравновесена личност.

1. Търсете скрити потребности
Например: ако сте на опашка и очаквате реда си, дайте на детето да си поиграе на нещо.
2. Дайте му информация и обяснете причините.
Например: ако малчуганът е надраскал стената, обяснете му защо хората рисуват предимно на хартия

снимка-аз-семинар-това ВИЖ СТАТИЯТА